Allmänt
SWEDEN FACTORY är ägare till SKULPTUREXPERTEN och driver denna webbaffär.

Denna skrivelse är ett avtal mellan SWEDEN FACTORY/SKULPTUREXPERTEN och dig som kund i denna webbaffär. Genom att handla på denna webbplats godkänner köparen att han läst igenom nedanstående villkor och är införstådd med dess innebörd och betydelse.

Avgifter
Inga övriga skatter eller avgifter (förutom frakt) tillkommer vid beställning om ej annat specificeras.

Betalningsalternativ
Betalning sker antingen med via payson, kreditkort eller mot faktura. När det gäller Payson håller de höga säkerhetskrav där all trafik gällande betalningsöverföringar är krypterad. Tekniken är även certifierad av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. Payson startade 2003 som ett helt nytt fenomen i Sverige och har med tiden blivit synonymt med säkra nätbetalningar. Payson samarbetar med VISA och över en halv miljon svenskar använder idag Payson som har blivit en välkänd betallösning på Internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Bilder, figurer och illustrationer
All bildinformation skall ses som illustrationer och kan inte garanteras att återge produktens exakta utseende och/eller beskaffenhet i verkligheten.

Fraktkostnad
Kostnad för frakt tillkommer på de angivna priserna på denna webbsida.

Leveranser/Leveranstid
Leveranstiden uppgår i normalfallet till 5-7 veckor räknat från den dag då förskottsbetalningen inkommit på företagets bankkonto.. Vanligtvis utförs leveransen av Schenker. Vi tar inget ansvar för det valda transportbolagets leveranstider och/eller dess hantering.

Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen. Vi förbehåller oss rätten att friskrova oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Moms
I priserna angivna på webbsidorna tillkommer lagstadgad moms på 25 %. Moms påförs av fraktkostnaden.

Sekretess och säkerhet personuppgifter
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Skulpturexperten.

Ångrat köp
Om kunden ångrar sitt köp måste denne meddela detta till Sweden Factory innan produktionen har påbörjats. I ett sådant fall åtar sig Sweden Factory att återbetala halva det belopp som kunden har betalat in i förskott.

Ändring av villkor
SWEDEN FACTORY förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor utan att särskilt meddela härom gjorts allmänt känt.